Ilja Severov

Robootikaringi õpetaja

Paul Binsol

Robootikaringi õpetaja

Miina Paugus

Robootikaringi õpetaja