Eesti keel

Muukeelsetele 4-7-aastastele lasteleSihtrühm

4-7-aastased muukeelsed lapsed


Grupid

Rühmas 10 last.


Tunnid

Tunnid 1-2 korda nädalas. Tunni pikkus algajatel 30 min, edasijõudjatel 40 min.

Eesti keel

Eesti keel

Õpime loomi

Midrimaa eesti keele ringid

  • Tallinna Seli Lasteaed, Kärberi 29
  • Tallinna Vormsi Lasteaed, Vormsi 1
  • Paekaare Lasteaed, Pae 51
  • Lasteaed Pae, Pae 50 a

Huviringi eesmärk

Kujundada, arendada ja toetada keeleõppe huvi, toetada õpitu kasutamist praktikas.

Õpime numbreid

2 korda nädalas

Kohatasu

kohatasule lisandub osalustasu vastavalt osaletud tundide arvule

25€
kuus

Osalustasu

osaletud tundide arv 1-4 tundi

arvutatakse propotsionaalselt osaletud tundide arvule

Osalustasu

osaletud tundide arv üle poole

+18€
kuus


Soodustused

Soodustused, kui ühest perest osaleb 2 last või kui laps osaleb kahel erineval koolitusel!


Õppeaastal toimub

Sünnipäeva nädal oktoobris, jõulupidu algajatel lasteaedades, edasijõudjatel 10. detsembril Lindakivi Kultuurikeskuses ning algajatel lasteaedades ja edasijõudjatel 19. mail Lindakivi Kultuurikeskuses.

1 kord nädalas

Kohatasu
25€
kuus