Meist

Tegevusala

Koolitus, tundide korraldamine, noortelaagrite organiseerimine.

Midrimaa Huvikool pakub lapsesõbralikku ja kaasaegset huvitegevust:

  • 3-7-aastastele lastele muusikaõpetuses
  • 4-7-aastastele lastele kunstiõpetuses ja meisterdamises
  • 3-11-aastastele show- ja lastetantsus
  • 4-7-aastastele lastele üldarendavas kehalises liikumises (suunitlusega poistele)
  • 4-7-aastastele muukeelsetele lastele eesti keeles
  • 5-7-aastastele robootikas
  • 5-7-aastastele inglise keeles
  • 6-7-aastastele eelkooli


Midrimaa

Midrimaa MTÜ koolitus on osa üldhariduskoolitusest, hõlmates endas alushariduse koolitust ning toetudes alushariduse andmisele muusikas, tantsuõpetuses, üldarendavas kehalises liikumises, robootikas, kunstiõpetuses ning eesti keele täiendavates tundide andmises muukeelsetele lastele. Koolituse õppekava aluseks on võetud alushariduse õppekavad.

Midrimaa Huvikool kuulub Erahuvialakoolide Liitu.

Missioon

Äratada lastes huvi- ja panna alus huvitegevuseks, arendada laste andeid ja valmistada neid ette vastaval huvialal edasi tegutsema.

 

 

Midrimaa Huvikooli õppekava täiendamine

Midrimaa Huvikooli õppekava täiendamine

Midrimaa Huvikool õppekava

Huvikool Midrimaake õppekava registreeritud EHIS-s kk. 1287

Huvikool Midrimaake õppekava

Huvikool Midrimaake õppekava registreeritud EHIS-s kk. 1211

Kaubamärk Midrimaa

Midrimaale anti EV Patendiameti poolt välja KAUBAMÄRGITUNNISTUS (nr. 39152) MIDRIMAA.

MTÜ Midrimaa asutamine

Registri nr. 80211679

Kaubamärk Midrimaa

Midrimaale anti EV Patendiameti poolt välja KAUBAMÄRGITUNNISTUS (nr. 39152) MIDRIMAA.

Osaühing

AS Midrimaa registeeriti ümber OSAÜHING MIDRIMAAks.

AS MIDRIMAA asutamine

Aasta kehalise kasvatuse õpetaja Margus Luik. Aasta tantsuõpetaja Olga Grabovskaja.
2020

Aasta kunstiõpetaja Irene Marmor. 2020

 

 

Midrimaa 25


 

Midrimaa õpetajate matk Paljassarde

  

Midrimaa Huvikooli aasta 2022 robootikaõpetaja on AGNES MAASIK, tantsuõpetaja IRINA ZABOLOTSKAJA, kunstiõpetaja VIKTORIA MIR. Palju õnne ja täname suure panuse eest ning tehtud töö eest laste tulemusrikkal õpetamisel!


robootikaõpetaja AGNES MAASIK

kunstiõpetaja VIKTORIA MIR
 
 
 

tantsuõpetaja IRINA ZABOLOTSKAJA
  

Midrimaa Huvikooli aasta 2023 robootikaõpetaja on ILJA SEVEROV, tantsuõpetaja MARGARITA DOMBROVSKAJA, eesti keele õpetaja KARIN LUIK ja kehalise kasvatuse õpetaja URMAS KOKK. Palju õnne ja täname suure panuse eest ning tehtud töö eest laste tulemusrikkal õpetamisel!


Karin Luik, Urmas Kokk, Margarita Dombrovskaja, Ilja Severov