RobootikaringTutvustus

Kasutatakse Lego WeDo komplekte koos graafilise programmeerimisega.
Komplekt koosneb lego klotsidest, andurist ja arvutist. Komplekti kasutab
kas laps üksinda või paaritööna.


Tunnid

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas

Huviringi eesmärk #1

Iseseisvalt roboti monteerimise oskus koos programmeerimisega.

Huviringi eesmärk #2

Meeskonnaga arvestamine.

Robootikaring

Robootikaring

Midrimaa robootikaringid

  • Tallinna Vormsi Lasteaed, Vormsi 1

Kohatasu
26€
kuus

Osalustasu järgneval kuul kui laps osaleb 0-1 korda kuus
9€
kuus

Robootika

Robootika