Kunstiõpetus

4-10-aastastele lasteleTunnid

Tunnid toimuvad kord nädalas lasteaia õppetööst vabadel aegadel, õhtuti. Tunni pikkus 45 min.


Grupid

Rühmas kuni 13 last. Lapsed komplekteeritakse rühmadesse vastavalt vanusele.


Kõik on oodatud

Kursusele võetakse lapsi ilma katseteta.

Kunst

Kunstinäitus

Midrimaa kunstiõpetuse ringid

  • Linnupesa Lasteaed, Lagle pst 3
  • Tallinna Loitsu Lasteaed, Loitsu 8
  • Tallinna Lepistiku Lasteaed, Retke tee 4
  • Tallinna Vormsi Lasteaed, Vormsi 1
  • Tallinna Lasteaed Delfiin, Sütiste tee 4

Huviringi eesmärk #1

Anda lastele algteadmisi joonistamises, maalimises, värvusõpetuses, kirjakunstis, meisterdamises.

Huviringi eesmärk #2

Arendada käelist tegevust.

Huviringi eesmärk #3

Õpetada töötama erinevate materjalide ja tehnikatega.

Kuutasu
32,5€
kuus

Hinnas on õppematerjal

Poolaasta kaupa tasumisel 29,5€/kuus

Kuutasu järgneval kuul kui laps osaleb 0- 1 korda kuus
9,5€
kuus


Puudutud tundide tõttu tegemata jäänud meisterdamistööd tehakse võimalusel järgi.


Õppeaastal toimub

Sügis – talvise kursuse lõpetamisel toimub suur ühisnäitus ja jõulupidu. Kevadkursuse lõpus toimub kevadnäitus.

kunstinaitus