Kunstiõpetus

4-10-aastastele lasteleTeade

JUHUL, KUI LAPS PUUDUB COVIDISSE HAIGESTUMISE VÕI LAPSE RÜHMA KARANTIINIS OLEMISE TÕTTU, SIIS PUUDUMISTE ÜMBERARVUTUS TOIMUB NAGU IGA TEISE HAIGESTUMISE KORRAL VASTAVALT LEPINGULE. Kui rühm on karantiinis ja me saame läbi viia tundi rühmaruumis selle rühma lastele, siis võimalusel seda teeme ja tundi ära ei jäta. Karantiinis olevale rühmale saame võimalusel pakkuda pallimängude ja ÜKE õuetreeningut.


Tunnid

Tunnid toimuvad kord nädalas lasteaia õppetööst vabadel aegadel, õhtuti. Tunni pikkus 45 min.


Grupid

Rühmas kuni 13 last. Lapsed komplekteeritakse rühmadesse vastavalt vanusele.


Kõik on oodatud

Tundidesse võetakse lapsi ilma katseteta.

Kunst

Kunstinäitus

Midrimaa kunstiõpetuse ringid

  • Linnupesa Lasteaed, Lagle pst 3
  • Tallinna Loitsu Lasteaed, Loitsu 8
  • Tallinna Lepistiku Lasteaed, Retke tee 4
  • Lasteaed Sinilind, Tammsaare tee 115

Huviringi eesmärk #1

Anda lastele algteadmisi joonistamises, maalimises, värvusõpetuses, kirjakunstis, meisterdamises.

Huviringi eesmärk #2

Arendada käelist tegevust.

Huviringi eesmärk #3

Õpetada töötama erinevate materjalide ja tehnikatega.

Kuutasu
34€
kuus

Hinnas on õppematerjal

Poolaasta kaupa tasumisel 32€/kuus

Kuutasu järgneval kuul kui laps osaleb 0- 1 korda kuus
12€
kuus


Õppeaastal toimub

1. – 31. detsembril toimub näitus Coca-Cola kinotoas. Mais toimuvad näitused laste töödest lasteaedades.

kunstinaitus