Kehaline kasvatus

3-7-aastastele lasteleTunnid

Tunnid toimuvad lasteaia õppetööst vabadel aegadel 1-2 korda nädalas, õhtuti. Tunni pikkus 40 min.


Grupid

Kursust viib läbi meestreener. Lapsed komplekteeritakse rühmadesse vastavalt vanusele.


Õppeaastal toimub

Kevadkursuse lõpus toimub ekskursioon ja spordipäev.


Tegevused

Väljasõidud ja matkad talvel, peretunnid kevadel, väljasõidud ja matkad kevadel. Ilusate ilmadega sügisel ja kevadel õuetunnid.

Midrimaa üldise kehalise kasvatuse treeningringid

 • Pirita-Kose Lasteaed, Kose tee 56/58
 • Tallinna Kullerkupu Lasteaed, Kullerkupu 10
 • Tallnna Männimudila Lasteaed, Saha 19
 • Tallinna Meelespea Lasteaed, Õismäe tee 92
 • Tallinna Vormsi Lasteaed, Vormsi 1
 • Tallinna Magdaleena Lasteaed, Asula 16

2 korda nädalas 3-aastased

Kohatasu,

kohatasule lisandub osalustasu vastavalt osaletud tundide arvule

23€
kuus

Osalustasu

osaletud tundide arv 1-4 tundi

arvutatakse propotsionaalselt osaletud tundide arvule

Osalustasu

osaletud tundide arv üle poole

+14€
kuus

2 korda nädalas 4-7-aastased

Kohatasu,

kohatasule lisandub osalustasu vastavalt osaletud tundide arvule

23€
kuus

Osalustasu

osaletud tundide arv 1-4 tundi

arvutatakse propotsionaalselt osaletud tundide arvule

Osalustasu

osaletud tundide arv üle poole

+15€
kuus


Soodustused

Soodustused, kui ühest perest osaleb 2 last või kui laps osaleb kahel erineval koolitusel! 1 kord nädalas osalemisel soodustused ei kehti.

1 kord nädalas

Kohatasu
22€
kuus

Poolaasta kaupa tasudes 19€

Osalustasu järgneval kuul

kui laps osaleb 0-1 korda kuus

9€
kuus


Puudumised

Võimalusel teeb laps puudumised järgi teise rühmaga.

Huviringi eesmärgiks on:

 • Pakkuda lastele suuremat kehalist koormust.
 • Muuta sportlik tegevus meeldivaks mänguliseks tegevuseks.
 • Arendada laste kehalisi võimeid (jõudu, kiirust, osavust, vastupidavust).
 • Põhiliste liikumisoskuste (jooks, hüpped jne.) arendamine ja liigutusvilumuste kujundamine.
 • Õige rühi kujundamine, harjutused lampjalgsuse vastu.
 • Õpetada uusi liikumismänge.