Kehaline kasvatus

3-7-aastastele lasteleTunnid

Tunnid toimuvad lasteaia õppetööst vabadel aegadel 1-2 korda nädalas, õhtuti. Tunni pikkus nooremal rühmal 30 min ja vanemal rühmal 40 min.


Grupid

Tunde viib läbi meestreener. Lapsed komplekteeritakse rühmadesse vastavalt vanusele.


Õppeaastal toimub

Õppeaastal toimub spordipäev talvel ja perepäev kevadel lasteaedade juures.


Tegevused

Väljasõidud ja matkad talvel, peretunnid kevadel, väljasõidud ja matkad kevadel. Ilusate ilmadega sügisel ja kevadel õuetunnid.

Midrimaa üldise kehalise kasvatuse treeningringid

  • Tallinna Kullerkupu Lasteaed, Kullerkupu 10
  • Tallinna Meelespea Lasteaed, Õismäe tee 92
  • Tallinna Vormsi Lasteaias, Vormsi 1

2 korda nädalas 3-4-aastased

Kohatasu,

kohatasule lisandub osalustasu vastavalt osaletud tundide arvule

28€
kuus

Osalustasu

osaletud tundide arv 1-4 tundi

arvutatakse propotsionaalselt osaletud tundide arvule

Osalustasu

osaletud tundide arv üle poole

+16€
kuus

2 korda nädalas 5-7-aastased

Kohatasu,

kohatasule lisandub osalustasu vastavalt osaletud tundide arvule

28€
kuus

Osalustasu

osaletud tundide arv 1-4 tundi

arvutatakse propotsionaalselt osaletud tundide arvule

Osalustasu

osaletud tundide arv üle poole

+18€
kuus


Soodustused

Soodustused, kui ühest perest osaleb 2 last või kui laps osaleb kahel erineval koolitusel! 1 kord nädalas osalemisel soodustused ei kehti.

1 kord nädalas

Kohatasu
26€ / kuus
poolaasta kaupa tasumisel

Kuupõhiselt tasudes 27€/kuus

Huviringi eesmärgiks on:

  • Pakkuda lastele suuremat kehalist koormust.
  • Muuta sportlik tegevus meeldivaks mänguliseks tegevuseks.
  • Arendada laste kehalisi võimeid (jõudu, kiirust, osavust, vastupidavust).
  • Põhiliste liikumisoskuste (jooks, hüpped jne.) arendamine ja liigutusvilumuste kujundamine.
  • Õige rühi kujundamine, harjutused lampjalgsuse vastu.
  • Õpetada uusi liikumismänge.