Eesti keel

Muukeelsetele 4-7-aastastele lasteleSihtrühm

4-7-aastased muukeelsed lapsed


Grupid

Rühmas kuni 6-10 last.


Tunnid

Tunnid 1-2 korda nädalas. Tunni pikkus algajatel 30 min, edasijõudjatel 40 min.

Eesti keel

Eesti keel

Õpime loomi

Midrimaa eesti keele ringid

  • Tallinna Seli Lasteaed, Kärberi 29
  • Tallinna Vormsi Lasteaed, Vormsi 1
  • Paekaare Lasteaed, Pae 51

Huviringi eesmärk

Kujundada, arendada ja toetada keeleõppe huvi, toetada õpitu kasutamist praktikas.

Õpime numbreid

2 korda nädalas

Kohatasu

kohatasule lisandub osalustasu vastavalt osaletud tundide arvule

23€
kuus

Osalustasu

osaletud tundide arv 1-4 tundi

arvutatakse propotsionaalselt osaletud tundide arvule

Osalustasu

osaletud tundide arv üle poole

+15€
kuus

1 kord nädalas

Kohatasu
22€
kuus

Osalustasu järgneval kuul kui laps osaleb 0-1 korda kuus
10€
kuus


Soodustused

Soodustused, kui ühest perest osaleb 2 last või kui laps osaleb kahel erineval koolitusel!