Eesti keel

Muukeelsetele 4-7-aastastele lasteleTeade

JUHUL, KUI LAPS PUUDUB COVIDISSE HAIGESTUMISE VÕI LAPSE RÜHMA KARANTIINIS OLEMISE TÕTTU, SIIS PUUDUMISTE ÜMBERARVUTUS TOIMUB NAGU IGA TEISE HAIGESTUMISE KORRAL VASTAVALT LEPINGULE. Kui rühm on karantiinis ja me saame läbi viia tundi rühmaruumis selle rühma lastele, siis võimalusel seda teeme ja tundi ära ei jäta. Karantiinis olevale rühmale saame võimalusel pakkuda pallimängude ja ÜKE õuetreeningut.


Sihtrühm

4-7-aastased muukeelsed lapsed


Grupid

Rühmas kuni 6-10 last.


Tunnid

Tunnid 1-2 korda nädalas. Tunni pikkus algajatel 30 min, edasijõudjatel 40 min.

Eesti keel

Eesti keel

Õpime loomi

Midrimaa eesti keele ringid

  • Tallinna Seli Lasteaed, Kärberi 29
  • Tallinna Vormsi Lasteaed, Vormsi 1
  • Paekaare Lasteaed, Pae 51

Huviringi eesmärk

Kujundada, arendada ja toetada keeleõppe huvi, toetada õpitu kasutamist praktikas.

Õpime numbreid

2 korda nädalas

Kohatasu

kohatasule lisandub osalustasu vastavalt osaletud tundide arvule

23€
kuus

Osalustasu

osaletud tundide arv 1-4 tundi

arvutatakse propotsionaalselt osaletud tundide arvule

Osalustasu

osaletud tundide arv üle poole

+15€
kuus

1 kord nädalas

Kohatasu
22€
kuus

Osalustasu järgneval kuul kui laps osaleb 0-1 korda kuus
10€
kuus


Soodustused

Soodustused, kui ühest perest osaleb 2 last või kui laps osaleb kahel erineval koolitusel!