Tulekul sündmused

3. ja 6. dets2019 Pallimängude ja ÜKE trennilaste vanemate rühmade spordipäevad 10.-13. dets2019 Muusikaringi noorema rühma jõulutunnid 14. dets2019 Midrimaa muusika- ja tantsuringide jõulupidu 9.-19. dets2019 Tantsuringi noorema rühma jõulutunnid